15خرداد مجموع وقایعی است که در پی بازداشت روح الله خمینی منجر به تظاهرات در

شهرهایی از جمله تهران و قم شد.

در واقع این جنبش 15 خرداد سال 42 بود که جرقه پیروزی انقلاب را در22 بهمن ماه سال 57

زد .

عملکرد زنان در برخی وقایع بر کسی پوشیده نیست چرا که آنان در آن سال های آتش

زیر خاکستر همگام با مردان نقش مهمی را در فعالیت ها و پیروزی ها ایفا کردند.

اگر تاریخ را زیر و رو کنیم با این واقعیت تلخ رو به رو می شویم که نقش زن در پدید آوردن

حماسه های بزرگ نادیده گرفته شده و نام زنان حماسه ساز در زیر غبار تاریخ مدفون

شده است.

اما زنان ایران زمین با واژه حماسه بیگانه نیستند. دختران و زنان دلیرشان با این واژه

مأنوس شده اند.این شیر زنان از زمان قاجار، آنجا که نهضت مشروطیت جامعه ایران را

تکان داد و پس از آن در دوران پهلوی زمانه کشف حجاب و آن هنگام که باید با برداشتن

حجاب از سرشان زیر بار زور رضاخانی می رفتند این خفت را نپذیرفتند و به کنج خانه ها

پناه بردندو این گونه حماسه ساز شدند.

قیام 15 خرداد حماسه بزرگ دیگریست که جبروت این شیرزنان قدرت پوشالی ظلم و

استکبار را در هم پیچید.

صدها زن در قم زمانی که خبر دستگیری امام (ره) را شنیدند با تجمع در صحن حرم

حضرت معصومه (ع) اعتراض خود را به اقدام عمال رژیم شاه نشان دادند.آنان در حالی

که با چوب و انواع وسایل دیگر مسلح بودند با گریه و زاری در صف های راهپیمایی حرکت

می کردند.

 زنان در این قیام شیوه ای در مبارزه را ابداع کردند که بعد از آن این شیوه در تظاهرات

دیگر نیز کاربرد یافت. آنان با پخش میوه و شیرینی میان نیروهای انتظامی از برخورد

نیروها با تظاهر کنندگان جلوگیری می کردند.این شیوه برای ایجاد الفت بین نیروهای

ارتشی و مردم بود.

آری قیام 15 خرداد زمینه ساز نقش و حضور گسترده زنان در مراحل بعدی انقلاب و

تظاهرات علیه رژیم شاه شد و نام بزرگ این شیرزنان که تکیه گاهشان حضرت فاطمه

زهرا (س)بود برای همیشه در تاریخ ثبت شد.

جریان 15 خرداد هر چند ظاهرا با سرکوب خونین به نفع شاه تمام شد اما نقطه آغازی

برای طوفان عظیم انقلاب اسلامی گردید که سرانجام قدرت پوشالی رژیم پهلوی همانند

تارهای عنکبوت از هم گسست.


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٢/۳/۱٥ توسط ساره آزاد
  • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ