ملابس للصلاة

ابن شهر آشوب و قطب راوندی روایت کرده اند : که : روزی حضرت علی علیه السلام

محتاج به قرض شد و چادر حضرت فاطمه علیها سلام را به نزد مرد یهودی که نامش زید

بود ، رهن گذاشت و مقداری جو از از او قرض گرفت . یهودی آن چادر را به خانه برد و در

اتاقی گذاشت . وقتی که شب شد ، زن یهودی به آن اتاق رفت و ناگهان نوری دید که از

آن چادر ساطع است و تمام اتاق را روشن کرده است. وقتی که زن آن حالت عجیب را

مشاهده کرد ، به نزد شوهرش رفت و آنچه دیده بود ، نقل کرد. یهودی به سرعت به

طرف آن اتاق رفت و دید شعاع چادر آن بانوی عصمت و طهارت مانند ماه شب چهارده

خانه را روشن کرده است. یهودی با مشاهده این حالت تعجبش زیاد شد با زنش به خانه

خویشان خود رفتند و ماجرا را تعریف کردند. آن ها نیز از نزدیک این واقعه را مشاهده

کردند.

از برکت نور چادر فاطمه علیها سلام ، هشتاد نفر از آن یهودی ها مسلمان شدند.

برگرفته از کتاب : فاطمه رابهتر بشناسیم اثر قربانعلی مهری املشی


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٢/٢/٩ توسط ساره آزاد
  • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ