بسم رب النور                                  

بسم رب العشق              

بسم رب الهادی المهدی

 آن که شعر و موسیقی ست نذر درگاهش

 آن که پاکان هنر در پای او سجاده افکندند

 بسم رب العشق  

 آن که حافظ ها و سعدی ها        

عشق او و آل او را برزبان دارند

 بسم رب الهادی المهدی             

صاحب عصری که عالم وام دار اوست

 گرچه دجالان بد آهنگ            

گر چه شیطان های بد ترکیب

 دار دار و واق واق خویش را آواز می گویند

 این نه موسیقی ست    

این نه شعر و نه ترانه         

این همه فحش است 

 این فضیحت نامه ی صهیون و آمریکاست

 مرتدند اینان نه یک تن شان

 مرتد اول : همین بالاترین با بچه های تخس بی مادر

 با همان اصحاب یک پاشان به اسرائیل  

با همان مسئول کلاشش

 مرتد دوم : کارگردان چنین آهنگ بد آهنگ

 مرتد سوم :همین خفاش عیاشش...

 مانده آن سو مادری چشم انتظار راه           

مادری شرمنده ی شاهین ...


                                   نـــــــــــــــــــــه خفـــــــــــــــــــــاشش !

 

شعر از :استاد علیرضا قزوه

 

 

 


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۱/۳/٦ توسط ساره آزاد
  • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ