گفت: که چیه؟ هی جانباز جانباز شهید شهید! میخواستن نرن! کسی مجبورشون

نکرده بود که!

 گفتم:چرا اتفاقا! مجبورشون میکرد!

  گفت:کی؟!!

  گفتم:همون که تو نداریش!

 گفت:من ندارم؟! چی رو؟!

  گفتم:غیـــــــــــــــــــرت!!

منبع : معبرسایبری فندرسک


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩۱/٦/۳٠ توسط ساره آزاد
  • تبادل اطلاعات | پرشین بلاگ