/ 2 نظر / 24 بازدید
تبسم

انسانهای پاک وساده راباتمام وجودم دوست دارم.... همانهایی که بدی هیچ کس راباورندارند همانهایی که برای همه لبخند میزنند """"""همانهایی که بوی ناب آدم می دهند........""""" به روزم ....باحرفای قشنگ....بدنبال آدم هایی میگردم... که ازبوی انسانیتشان مست شوم..... بیا وبرایم دعا کن....وقتی میگویم برایم دعاکن یعنی کم آورده ام..... یعنی دیگه کاری ازدست خودم برای خودم برنمیاید......!!!!!میدانی پیدا کردن خدا سخت است... پشتکارمیخواهد.....بیا برای خودم خودت همت دعا کن.......... *******بیا منتظرم......ونگاه قشنگت را به جان ودل میخرم.....***** راستی باکوله باری ازعشق بیا......پستی گذاشته ام مرد میخواهد!!!!

درخدمت ولایت

سلام، خیلی زیبا بود دوست عزیز با مطلب حربه ای به نام متعه به روزم خوشحال میشم تشریف بیارید