صدای خرد شدن استخوان های غیرت می آید

 

چه شده! آن روزها در میانه ی هجوم عهد رضاخانی با قانون منع حجاب، بانوان ، پهلو

شکستند اما نگذاشتند حرمتها بشکند. از  طرفی مردان با غیرت هم محبوسی خانه و

کاشانه ی خود را بر بدهکاری گوششان به حرف ناکسان ترجیح دادند و حالا که برخی از

ایشان گنج آن واقعه را با جنگ اختلاف سلیقه سیاسی و اقتصادی خود با دولت و

دولتمردان ممزوج ساخته اند و یادشان رفته که احکام خدا با سلیقه ای رفتار کردن و

مذهبی نمایی تفاوت دارد.

یا شاید هم به قول معصوم (ع) از غیرتشان کم شده که ناموسشان با چنین وقیحه ای

به انذار خیابان می روند. جایی که علاوه بر عرضه ی خوراک و پوشاک، محفلی است

برای به رخ کشیدن برندهای لوازم آرایشی و لباس های چین و واچین که هرکدام به

نوعی گوشه ای از اندام دخترکان و زنان را به حراج گذاشته، محملی است بر ناشناسی

از خدا، بی غیرتی آنان و ناکارآمدی مسئولین!!

و دیگر از اعلام وصول و قبول شبیخون فرهنگی گذشته؛ صدای خرد شدن استخوانهای

غیرت می آید.

حجاب پیکسل

/ 0 نظر / 29 بازدید