شهیده مبینه سالارپور

10 ام دی ماه سال 57 بود. روز شهادت . روزی که رژیم شاهنشاهی برای خاموش کردن

فریاد ملت با تانک به سراغشان رفت.عجب جنگ عادلانه ای!  

مبینه با حضور در راهپیمایی 10 دی به آرزوی دیرینه اش رسید. رفت

و کنار مادرآرام گرفت.

چشم های نگران خاله مبینه 3 روز به در خیره ماند . اما بعداز 3 روز

جسد پاک مبینه که زیر تانک رفته بود شناساییشد.

آری دختر زجر کشیده روستای اسلام قلعه آسمانی شد امانحوه

شهادتش داغی شدبر دل نزدیکان وی .

مبینه سالار پور فرزند دادالله در سال 1334 در روستای اسلام قلعه

چشم به جهان گشودو در سال 1357 توسط مزدوران رژیم شاه به شهادت رسید.و در

بهشت رضای مشهدآرام گرفت. 

/ 0 نظر / 29 بازدید