چه کسانی عاشقان واقعی ولایت هستند؟

 

رهبرعزیزم:

چه ساده لوح اند آنان که میپندارند عکس تورا به دیوار خانه ام آویخته ام..........

آنان نمیدانند که من دیوارهای خانه ام رابه عکس توآویخته ام

با تشکر از وبلاگ معبرسایبری فندرسک

/ 3 نظر / 25 بازدید
وهابیت...

یک فتوا، و ریشه یابی آن... منتظر دیدگاهای خوبتان هستیم...

جواد

شبیه شمع چکیدن به تو نمی آید و مرگ را طلبیدن به تو نمی آید خودت بگو که مگر چند سال داری تو جوانِ شهر، خمیدن به تو نمی آید هزار بار نگفتم نیا به دنبالم میان کوچه دویدن به تو نمی آید فقط بلند مشو چونکه زود می افتی بدون بال پریدن به تو نمی آید تلاش کن که دو چشمی مرا نگاه کنی چنین ندیدن و دیدن به تو نمی آید چه خوب بود فقط گوشواره می افتاد چه کرده اند شنیدن به تو نمی آید تکان نخور قفس سینه ات تکان نخورد نفس بلند کشیدن به تو نمی آید بمان که دخترمان را خودت عروس کنی به آرزو نرسیدن به تو نمی آید چه با دو دست رئوفانه ات، چه با یک دست بباف پیرهنت را، حسین منتظر است شاعر : علی اکبر لطیفیان