مردانی از جنس آسمان

قسمت مباد به فتوای نان و نام             مشغول آب و دانه بگردد کبوترم

 ای آسمانیان که زمین جایتان نبود        مانده است خاطرات شما لای دفترم

  باشد حرام شیر حلالی که خورده ام     روزی اگر زخون شما ساده بگذرم

/ 0 نظر / 23 بازدید