حالا چه اصراری بر بی حجابی

آقا و بانوی مسلمان !

چادری که رضاخان منفور با همه گستاخی و بی پروائیش نتوانست از سر زنان با ایمان و

با حیای ایرانی بردارد ، امروز دشمن خیانتکار با سیاست های بسیار عمیق و القاء

شبهه ها خیلی راحت و آسان این دژ محکم عفاف را نشانه گرفت و با از بین بردن آن ،

سایر معیارهای حجاب را نیز کم رنگ و متزلزل کرد !

دشمن با تبلیغ واژه های فریبنده آزادی ، جلوه گری و بی حجابی زنان و دختران را ترویج

کرد و با اختلاط زنان و مردان ، سد عفت و شرف آنان را درهم کوبید.

چادر و حجاب فاطمی علیها سلام جای خود را به مانتو ، مقنعه ، روسری و لباس های

مهیج و مبتذل آن چنانی داد. پس از موفقیت در این توطئه شوم در صورت غفلت

مسئولین ، مانتو و روسری نیز سرنوشت تلخ چادر را خواهد داشت .چرا که دشمن به

هیچ نوع پوششی ، خواه چادر باشد و خواه مانتو و روسری تمایل ندارد.

به این پیام بی شرمانه دشمن خیانتکار توجه فرمائید :

میشل هولباک ( نویسنده اسلام ستیز فرانسوی ) می گوید :

برای غلبه بر مسلمانان باید آنان را به فساد کشید ، ما از راه زور نمی توانیم افراط گرائی

دینی را متوقف سازیم. پس بهتر است مسلمانان را به فساد بکشانیم ...باید به جای

بمب ، دامن های کوتاه و گوشواره فرو بریزیم .

برگرفته از کتاب حجاب عزت است یا اسارت ؟ محمد صادق ذبیحی 

/ 2 نظر / 24 بازدید